Sixt Cars
Solkysten
Læs Solkysten
BoConcept Mijas
Copenhagen Car Rental
Bolig-udland
AAEstates
Tabarnia løsriver sig fra Katalonien
Den uafhængige republik Tabarnia har startet løsrivelseskampen fra Katalo-nien, og i årets første måned præsenterede den sin præsident. Ligesom i Katalonien er det en eksilpræsident, nærmere betegnet den kendte dramaturg Albert Boadella, der bor og arbejder i Madrid. Han blev indsat pr. videokonference på et lattervækkende pres-semøde i Barcelona. ”Mit moderland er blevet overtaget af en flok slyngler som har gjort det af med alt: venskaber, familier og forretninger. Derfor taler jeg til jer fra eksilet,” sagde Boadella.
Det hele var naturligvis satire, men som i alle gode satirer var der alvor bag den. Tabarnias stiftere sætter fingeren på de ømme punkter i de katalanske separatisters propaganda ved punkt for punkt at efterabe deres demagogiske argumenter og umulige løsningsmodeller. Det fiktive Tabarnia har eksisteret som en hjemmeside (www. bcnisnotcat.es) siden 2015, men Boadellas ”indsættelsestale” om en ny stat, hvor der ”er frihed til at le”, gjorde den kendt i hele Spanien og en god del af den øvrige verden.
Tabarnia er en orddannelse af Tarragona og Barcelona, de to storbyzoner, hvor mod-standen mod et selvstændigt Katalonien er størst. Her bor der godt seks millioner indbyggere, som for størstepartens ved-kommende ikke stemmer på de katalanske nationalistpartier, forklares det på hjemmesi-den. Separatisterne har deres magtbase i en geografisk meget større, men tyndt befolket zone med kun 1,4 millioner indbyggere. Tak-ket være valgsystemet er deres stemmer mere end to gange så meget værd som stor-bystemmerne, og derfor har separatisterne flertal i det katalanske autonomparlament, selvom de ikke har det i befolkningen.
Stop diskriminationen, siger Tabarnias initiativtagere. De har også rettet national-isternes mest yndede argument (”Spanien plyndrer Katalonien”) den modsatte vej: ”Katalonien plyndrer Tabarnia”. Barcelonas ikke-nationalistiske storbyområde er en rig zone, der som følge af solidaritetsprincippet afleverer en stor del af sine skatteindtægter til de økonomisk trængte landzoner med na-tionalistisk flertal.
Mens saglige argumenter har haft svært ved at trænge igennem, har humoren på in-gen tid forklaret omverdenen, at Katalonien er et meget mere pluralt samfund end sepa-ratisternes propaganda lader forstå.
10.02.2018

L¾s Solkysten
Annoncer her!
Navarrete
Bestil Håndbog
Solkysten club

Lejligheder og villaer i Spanien til salg og leje
Kontakt Solkysten
Legal