Sixt Cars
Solkysten
Læs Solkysten
Copenhagen Car Rental
Bolig-udland
BoConcept Mijas
AAEstates
Folkepensionens fremtid er i fare
Kriseårene har bragt den spanske folkep-ension i fare. I fjor nåede Seguridad Social (den offentlige syge- og pension skasse) atter op på indtægtsniveauet i 2008, men i mellemtiden havde kassen brugt næsten hele indholdet i sin ”sparegris”. Af dens 66 milliarder € var der otte milliarder til-bage ved årsskiftet, og de rækker akkurat til at dække underskuddet i første halvår 2018.
Selvom indtægtsniveauet er genoprettet, trues syge-pensionskassens fremtid af en anden og lige så farlig faktor, der er den spanske befolknings stærkt voksende gennemsnitsalder. Midt i århundredet vil Spanien have 76 pensionister for hver hun-drede indbyggere i den erhvervsaktive alder mellem 20 og 65 år, viser fremskrivningerne. Kun i Japan vil befolkningen være endnu ældre til den tid.
Den lave fødselsrate i kombination med en høj levealder er en tikkende bombe under pensionssystemet. I Spanien betaler de erh-vervsaktive pensionerne med deres løbende indbetalinger til Seguridad Social, men fra i år må staten - det vil sige skatteyderne - skyde penge til for at dække det årlige underskud, som p.t. udgør 15-16 milliarder €.
Gennem det seneste år har partierne bag pensionsforliget fra 1995 (kendt som Pacto de Toledo) drøftet en ny revision af pensions-systemet for at sikre folkepensionens overlevelse. Forhandlingerne har stået i skyggen af den katalanske krise, men af tvingende grunde vil de få meget større opmærksom-hed i år. PSOE’s formand Pedro Sánchez har lagt ud med et forslag om en skat på bankerne for delvis at dække Seguridad Socials løbende underskud på pensionerne. Det er rimeligt at bankerne arbejder for spanierne, i stedet for at spanierne arbejder for bankerne, siger so-cialistlederen med henvisning til kriseårenes enorme omkostninger ved bankvæsenets sanering. Sánchez’ forkærlighed for dem-agogiske forsimplinger vækker mistro hos økonomerne, men tjener til at minde om, at der er behov for løsninger, og at disse alle vil byde på ulemper af en eller anden art.
13.02.2018

L¾s Solkysten
Annoncer her!
Navarrete
Bestil Håndbog

Solkysten club
Lejligheder og villaer i Spanien til salg og leje
Kontakt Solkysten
Legal